DOMAIN PATH SITEURL BLOGNAME (O = A + B + C + D)
TOTAL POST PUBLISH
(A)
TOTAL POST ONLY TEXT
(B)
TOTAL POST ONLY EXIST IMAGE
(C)
TOTAL POST ONLY EXIST VIDEO
(D)
TOTAL POST EXIST IMAGE & VIDEO
(S = {B + C + D} / O %)
SCORE
bbs.binus.ac.id / http://bbs.binus.ac.id BINUS Business School 0 0 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /master/ http://bbs.binus.ac.id/master Master Program 0 0 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /international-business/ http://bbs.binus.ac.id/international-business International Business 191 26 117 19 29 86.39 %
bbs.binus.ac.id /bmm/ http://bbs.binus.ac.id/bmm Business Management and Marketing 21 8 5 2 6 61.9 %
bbs.binus.ac.id /management/ http://bbs.binus.ac.id/management Management 995 694 59 219 23 30.25 %
bbs.binus.ac.id /international-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/international-marketing International Marketing 37 24 9 3 1 35.14 %
bbs.binus.ac.id /business-creation/ http://bbs.binus.ac.id/business-creation Business Creation 99 28 20 47 4 71.72 %
bbs.binus.ac.id /mm-business-management/ http://bbs.binus.ac.id/mm-business-management MM in Business Management 12 10 2 0 0 16.67 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative-marketing MM in Creative Marketing 18 15 2 1 0 16.67 %
bbs.binus.ac.id /mm-executive/ http://bbs.binus.ac.id/mm-executive Executive MM in Strategic Management 74 36 22 13 3 51.35 %
bbs.binus.ac.id /ibm/ http://bbs.binus.ac.id/ibm International Business Management 16 12 3 0 1 25 %
bbs.binus.ac.id /drm/ http://bbs.binus.ac.id/drm Doctor Of Research In Management 19 6 1 12 0 68.42 %
bbs.binus.ac.id /mm-blendedlearning/ http://bbs.binus.ac.id/mm-blendedlearning MM in Business Management - Blended Learning 132 45 51 33 3 65.91 %
bbs.binus.ac.id /exed/ http://bbs.binus.ac.id/exed Executive Education 15 11 2 2 0 26.67 %
bbs.binus.ac.id /casecenter/ http://bbs.binus.ac.id/casecenter BINUS Case Center 10 3 3 4 0 70 %
bbs.binus.ac.id /bbslab/ http://bbs.binus.ac.id/bbslab Laboratory 57 35 21 1 0 38.6 %
bbs.binus.ac.id /business-management/ http://bbs.binus.ac.id/business-management BBS - Business Management 5 3 2 0 0 40 %
bbs.binus.ac.id /gbm/ http://bbs.binus.ac.id/gbm Global Business Marketing 159 110 21 24 4 30.82 %
bbs.binus.ac.id /aacsb/ http://bbs.binus.ac.id/aacsb AACSB Accredited 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative MM In Creative Marketing 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /multitester/ http://bbs.binus.ac.id/multitester multitester 1 1 0 0 0 0 %