DOMAIN PATH SITEURL BLOGNAME (O = A + B + C + D)
TOTAL POST PUBLISH
(A)
TOTAL POST ONLY TEXT
(B)
TOTAL POST ONLY EXIST IMAGE
(C)
TOTAL POST ONLY EXIST VIDEO
(D)
TOTAL POST EXIST IMAGE & VIDEO
(S = {B + C + D} / O %)
SCORE
bbs.binus.ac.id / http://bbs.binus.ac.id BINUS Business School 0 0 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /master/ http://bbs.binus.ac.id/master Master Program 0 0 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /international-business/ http://bbs.binus.ac.id/international-business International Business 127 25 64 16 22 80.31 %
bbs.binus.ac.id /bmm/ http://bbs.binus.ac.id/bmm Business Management and Marketing 21 8 5 2 6 61.9 %
bbs.binus.ac.id /management/ http://bbs.binus.ac.id/management Management 515 282 55 155 23 45.24 %
bbs.binus.ac.id /international-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/international-marketing International Marketing 37 24 9 3 1 35.14 %
bbs.binus.ac.id /business-creation/ http://bbs.binus.ac.id/business-creation Business Creation 69 20 5 41 3 71.01 %
bbs.binus.ac.id /mm-business-management/ http://bbs.binus.ac.id/mm-business-management MM in Business Management 6 5 1 0 0 16.67 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative-marketing MM in Creative Marketing 16 14 1 1 0 12.5 %
bbs.binus.ac.id /mm-executive/ http://bbs.binus.ac.id/mm-executive Executive MM in Strategic Management 21 7 12 0 2 66.67 %
bbs.binus.ac.id /ibm/ http://bbs.binus.ac.id/ibm International Business Management 11 4 4 0 3 63.64 %
bbs.binus.ac.id /drm/ http://bbs.binus.ac.id/drm Doctor Of Research In Management 18 6 1 11 0 66.67 %
bbs.binus.ac.id /mm-blendedlearning/ http://bbs.binus.ac.id/mm-blendedlearning MM in Business Management - Blended Learning 94 31 41 20 2 67.02 %
bbs.binus.ac.id /exed/ http://bbs.binus.ac.id/exed Executive Education 1 0 0 1 0 100 %
bbs.binus.ac.id /casecenter/ http://bbs.binus.ac.id/casecenter BINUS Case Center 10 3 3 4 0 70 %
bbs.binus.ac.id /bbslab/ http://bbs.binus.ac.id/bbslab Laboratory 44 27 16 1 0 38.64 %
bbs.binus.ac.id /business-management/ http://bbs.binus.ac.id/business-management BBS - Business Management 3 3 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /gbm/ http://bbs.binus.ac.id/gbm Global Business Marketing 159 110 21 24 4 30.82 %
bbs.binus.ac.id /aacsb/ http://bbs.binus.ac.id/aacsb AACSB Accredited 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative MM In Creative Marketing 1 1 0 0 0 0 %